A gyermekgondozási segély 2015 (GYES)

Ki jogosult gyermekgondozási segélyre?

 • A szülő, a nevelőszülő, a gyám saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
 • A tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő részére meddig állapítják meg a gyermekgondozási segélyt?
 • Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a gyermek 10. életévének betöltéséig.

 gyes-igénylése-2015.jpg

A gyermekgondozási segély folyósítása mellett van-e lehetőség munkavégzésre?

A szülô a gyermek másfél éves koráig kereső tevékenységet nem folytathat. Ezután a GYES teljes összegének folyósítása mellett napi 4 órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, vagy időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthon történik.

 

Hogyan igényelhető a gyermekgondozási segély?

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt az "Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra" címu formanyomtatványon kell benyújtani. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

 

Mi történik akkor, ha a gyermekgondozási segélyben részesülő egyidejűleg táppénzre is jogosult?

A szülô tartós, legalább 30 nap idôtartamú betegsége alatt a gyermekgondozási segély folyósítása kérelmére szüneteltethetô, hiszen a GYES-t igénybevevô személy jogosult lehet (pl. munkaviszonyban áll) táppénzre is, amelynek összege esetleg magasabb, így azt választhatja.

 

Van-e lehetôség a gyermekgondozási segély méltányossági alapon történô engedélyezésére?

Igen, a szociális és családügyi miniszter - méltányossági jogkörben eljárva - gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a közeli hozzátartozónak:

 • - ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;
 • - ha az egyedülálló szülô keresô tevékenységének hiányában a család megélhetése nem biztosítható, továbbá, megállapíthatja, illetôleg meghosszabbíthatja a jogosultságot:
 • a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható;
 • - a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 14. életévének betöltéséig.

 

Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

 • - a szülôk nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról
 • - a szülô egyedülállóságáról és jövedelmi helyzetérôl szóló nyilatkozatot;
 • - a fekvôbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhetô;
 • - igazolást arról, hogy a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos.

 

Hol kell benyújtani a méltányossági kérelmet?

Az igényt az "Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra" címu formanyomtatványon az igénylô lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei, fôvárosi egészségbiztosítási pénztárhoz (a továbbiakban: MEP) illetve kirendeltséghez kell benyújtani.

 

A gyermekgondozási segélyben részesülô szülô kérhet-e ápolási díjat?

Nem, ugyanis 1999. január 1-jétôl ez a lehetôség megszunt.