Egyszeri anyasági támogatás feltételei 2015 - mennyi az egyszeri anyasági támogatás

Egyszeri anyasági támogatás - A gyermekvállalás nem csak örömteli esemény, de tény, hogy számos anyagi vonzattal is jár. A szociális ellátórendszer azonban fel van készülve arra, hogy a kismamákat támogassa a szülést követő időszakban, s ennek egyik eleme az egyszeri anyasági támogatás.

További információk az anyasági támogatásról

Nem csak az alanyi jogon járó gyermekgondozási segélyre, a két év munkaviszonyt megkövetelő terhességi-gyermekágyi segélyre, és a gyermekgondozási díjra érdemes tehát odafigyelni, hanem arra az egyszeri támogatásra is, melynek összege 2015-ben az érvényes öregségi nyugdíj 225 %-a, vagyis 64 125 Forint lesz. Azok az édesanyák, akik ikergyermekeknek adtak életet, ennél magasabb összegre, 85 500 Forintra számíthatnak gyermekenként.

Lássuk most, hogy kik jogosultak egyszeri anyasági támogatásra! Jár tehát az összeg a szülést követő hat hónapon belül igényelve, ha:

 • A kismama minimum négy alkalommal megjelent terhesgondozáson a várandósság ideje alatt. Ez a szám koraszülés esetén minimum egy alkalom kell, hogy legyen.

 • Igényelheti az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadás tényéről a szülést követő hat hónapon belül jogerősen döntés született.

 • Jogosult a gyám, ha a gyermek hat hónapon belül gondozásába kerül a jogerős határozat szerint.

 • Továbbá a halva született baba esetében is igényelhető az összeg.

Az előzőekkel összefüggésben tehát nem jár az egyszeri anyasági támogatás:

 • Annak a szülőnek,aki még a születést megelőzően a megfelelő jogi formában hozzájárult a születendő gyermek örökbefogadásához.

 • Ha a gyermek gyámhatósági határozat alapján gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Viszont abban az esetben, ha az örökbefogadást még a szülés után hat hónapon belül visszavonták, vagy az említett gyermekvédelmi gondoskodás megszűnik, és újra az édesanya gondoskodik a gyermekről, akkor igényelhető az egyszeri anyasági támogatás, természetesen csak az előírt hat hónapos intervallumon belül.

Az igénylés menete

A lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál lehetséges igényelni a támogatást a Kérelem anyasági támogatás megállapítására című formanyomtatvánnyal.

Szükség lesz a következő dokumentumokra, igazolásokra:

 • Maga a kitöltött nyomtatvány

 • Az édesanya személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája, valamint TAJ kártyája

 • A gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata

 • A gyermek/gyermekek TAJ-kártyája

 • A terhesgondozáson való részvételről orvosi igazolás